Hoppa till innehåll

Rösta i kårvalet!

Årets kårval lockade sammanlagt 84 kandidater, vilket var en markant ökning jämfört med föregående års 66 kandidater.

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet. Alla studerande vid ÅA, oberoende om det är i Åbo, Helsingfors, Vasa eller Jakobstad ges rösträtt.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Under måndagen ställdes kandidaterna mot väggen under en valdebatt.  Ämnen som behandlades var bland annat hälsovård, miljö, huruvida ÅAS ska aktivera sig i kommunalpolitiken samt Studentbladets roll.

Placeholder image. Bild: Studentbladets hustomte.
Hoppsan! Den här bilden har försvunnit från våra arkiv. Så kan det gå när man badar med byxorna på. Bild: Studentbladets hustomte.

Socialdemokratiska studerandes Kai Alajoki var nöjd med debatten.

Debatten gick riktigt bra, men jag hade förväntat mig var att man skulle har pratat mer om huruvida det ska finnas politiska listor i kårvalet eller inte, säger Alajoki.

Enligt Alajoki är kårvalet ett viktigt sätt för studerande att påverka.

Jag tycker att man kan påverka ganska mycket. Det här är det minsta man kan göra, säger Alajoki.

Raine Katajamäki från Liberala studerandes LSK tror att många studerande upplever att de står utanför kårpolitiken.

– Jag tror att det finns många studerande som upplever att de inte kan påverka. Det är viktigt att man vet vilka argumentena är så att man med hjälp av dessa kan forma sin egen ståndpunkt. På det sättet kan man ta del av diskussionerna, anser Katajamäki.

Många studerande vet inte vilka de aktuella frågorna eller hur man har resonerat när man gjort beslut.

Ina Biström från Gröna Listan anser att det tidigare svala intresset för kårvalet beror på okunskap.

Jag tror att det handlar mycket om okunskap, att man inte riktitgt vet vad kårfullmäktige gör. Det är bra att det har uppstått nya valföreningar som t.ex. Humanistiska Listan och MK-Listan. Det är bra att fler kandidater ställer upp från nya föreningar, avslutar Biström.

1 kommentar till “Rösta i kårvalet!”

  1. Jag undrar hur det råkar sig att alla de intervjuade kandidaterna är partipolitiskt bundna? Kanske STBL i jämnlikhetens namn i fortsättningen kan intervjua både obundna och partipolitiskt bundna grupperingar?!

Vad tycker du?