Hoppa till innehåll

Aktuellt med samarbetsförhandlingar vid Åbo Akademi

Omstruktureringarna är en del av akademins omfattande sparåtgärder. Målet är att spara fyra miljoner euro till slutet av år 2016.

Åbo Akademis institutioner ska i framtiden förvandlas till fyra fakulteter. De nya fakulteterna är filosofiska fakulteten, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ekonomisk-samhällsvetenskapliga fakulteten och fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Verksamheten vid fakulteterna inleds år 2015.

Styrelsen gav på tisdagen rektor Jorma Mattinen fullmakt att inleda samarbetsförhandlingar vid behov. Ett beslut kring frågan fattas senare i höst.

Vad tycker du?