Hoppa till innehåll

Allt fler studerar på deltid

Tammerfors universitets och Pensionsskyddscentralen har tillsammans undersökt studerandes deltagande i arbetslivet. Totalt deltog 29 000 personer i undersökningen som hade tagit högre högskoleexamen innan de fyllt 31. Personerna undersöktes åren 2005, 2006 och 2007.

Över hälften av universitetsstuderande arbetar idag vid sidan om studierna. Det som motiverar studerande att jobba är att undgå studielån, höja sin levnadsstandard och skapa kontakter till arbetslivet.

Att kombinera studier med intensivt arbete är dock inte den enda vägen till en stabil karriär, menar forskarna. De betonar att studerande inte behöver oroa sig för att hamna utanför arbetslivet, fast man väljer att prioritera sina studier.

Vad tycker du?