Hoppa till innehåll

Nya anvisningar för läsårsanmälan vid Åbo Akademi

Informationen som bl.a. gäller närvarooch frånvaroanmälan har tidigare skickats som brev hem till varje studerande.

I månadsskiftet juliaugusti kommer alla som har en aktiv studierätt 30.6.2013 att få en påminnelse om läsåranmälan skickad till sin abo.fi e-postadress.

Mailet innehåller bl.a. information om  hur och när kåravgiften ska betalas och studerandes personliga referensnummer.

Både närvaro-och frånvaroanmälan kommer i forsättningen att göras via det nya systemet Selfservice.

Etiketter:

Vad tycker du?