Hoppa till innehåll

Nio sökte rektorstjänsten vid Helsingfors universitet

De sökande är filosofie doktor Ulla-Maija Forsberg och Agronomie- och forstdoktor Jukka Kola, filosofie doktor Keijo Hämäläinen, doktor i rättsvetenskap Jukka Kekkonen, filosofie doktor Laura Kolbe, filosofie doktor Jari Niemelä, doktor i medicin och kirurgi Risto Renkonen och doktor i rättsvetenskap Kimmo Nuotio. En av de sökande ville hålla sin ansökan konfidentiell.

Nuvarande rektor Thomas Wilhelmsson byter post och tillträder som universitets kansler den 1:a juni.

Den nya rektorn utses av universitetets styrelse den 12 juni och tillsätts för högst fem år. Tills dess fungerar förste prorektor Ulla-Maija Forsberg som ställföreträdare.

Vad tycker du?