Hoppa till innehåll

Skolframgång – en hälsofråga för kvinnor

Saija Alatupa har i sin doktorsavhandling funnit ett samband mellan kvinnors övervikt och prestationer i skolan. Alatuva menar att detta beror på att kvinnor har ett känslomässigt förhållande till skolarbetet. Att inte lyckas i sina studier skapar stress, vilket i sin tur leder till överätande.

Det har redan tidigare konstaterats att flickor som klarar sig sämre i skolan använder mer alkohol och tobak än andra och är benägna till social utslagning. Nu hittades en koppling mellan skolframgång och övervikt, säger Alatupa.

Alatupa har i sin avhandling undersökt samband mellan olika faktorer som rör utslagning. Hon fann bland annat att beteendeproblem i barndomen inverkar på  utbildningsnivå och yrkesstatus i vuxenlivet.

– Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede lägga märke till de barn, som har beteendeproblem eller presterar sämre i skolan, säger Alatupa.

Vad tycker du?