Hoppa till innehåll

Kulturproducenter efterlyser intressantare studiemiljö

Vid årsskiftet flyttades Kulturproducentlinjen från Novia till Arcada. Övergången innebar att studerande fick lämna G18 i centrum för Arabiastranden. Bland kultuproducentstuderande har flytten från den urbana studiemiljön till förorten väckt blandade känslor.

Avsaknaden av det kulturliv som stadskärnan erbjuder har fått många studerande att reagera. Idag ordnas endagsfestivalen ”Expanding: Arts and Music” för att uppmärksamma situationen och väcka debatt.

Studerande Thomas Nybergh, som är med och ordnar festivalen, är kritisk till sin studiemiljö.

Huvudstadsregionen håller i stort på att bli enslig sovstad utan naturliga mötesplatser. Det offentliga utrymmet har degraderats till till stängda, privatägda köpcentrum istället för levande, gator och kvarter med diversa människoströmmar.

Enligt Nybergh behövs ett bredare samarbete mellan de olika media och kulturprogrammen vid Arcada.

Genom att föra samman kreativa personligheter ökar man chansen att det skapas nytt innehåll och tjänster. Sådana här samarbeten kan dessutom göra skolmiljön betydligt intressantare.

Endagsfestivalen Expanding: Arts and Music hålls vid Arcada och innehåller bland annat konst, utställningar och liveband.

Vad tycker du?