Hoppa till innehåll

Ekonomistudier populära i år

Vid Svenska Handelshögskolan ökade antalet ansökningar denna vår med tio procent från föregående år. Sammanlagt har 1 133 sökt till den femåriga ekonomutbildningen.

Den internationella atmosfären på våra campus, den i utbildningen inbyggda utlandsterminen och utbildningens höga kvalitet lockar sökande oavsett modersmål, säger Tove Ahlskog-Pursiainen, chef för studiebyrån vid Hanken.

Vid Hanken i Helsingfors ska 180 studieplatser fyllas och i Vasa erbjuds 70 platser.

Även antalet sökande till ekonomutbildningen vid Åbo Akademi ökade i år (från 486 till 574). Uppsvinget gläder prorektor Malin Brännback, som är professor i internationell företagsverksamhet.

Ekonomiskt kunnande är viktigt och ansökningssiffrorna återspeglar samhället. Vi ser också att universitetsstudier lockar och det är angenämt med ett gott resultat. Vi är nöjda att Åbo Akademi går framåt, säger Brännback.

I år sökte sammanlagt 3072 personer till Åbo Akademi som första preferens. Detta var en ökning med 15 procent från förra året, då antalet sökande var ett rekordhögt 2640.

Finländska högskolor har i år lockat rekordmånga sökande. 73 200 personer har ansökt om studieplats vid universitet, 76 500 om en plats i utbildningen för unga vid yrkeshögskolorna och 17 300 om en plats inom vuxenutbildningen vid yrkeshögskolorna. Antalet sökande har ökat i alla tre grupper.

Vad tycker du?