Hoppa till innehåll

Nya tider för kollektivtrafiken i huvudstadsregionen

I det nya systemet delas huvudstadsregionen in i bågformade zoner A, B, C och D (se graf). Biljettpriset bestäms enligt resans längd inom dessa områden.

I den nuvarande modellen ökar biljettpriset automatiskt om man reser mellan kommuner. Detta innebär att kortare resor över kommungränser ofta blir dyrare än längre resor inom samma kommun. I den nya modellen rundgår man detta, eftersom resenärer måste köpa biljett till åtminstone två områden inom de olika zonerna.

HTR föreslår vidare att biljettpriset för både barn och studerande ska vara 50 procent av vuxenpriset. Studerandebiljetter är tillgängliga för 1829åringar som är varaktigt bosatta på HTR-områden, samt för utländska utbytesstuderade som uppfyller övriga krav för studerandebiljett.

Till HTR:s medlesmskommuner hör Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.

Etiketter:

Vad tycker du?