Hoppa till innehåll

Forsatt långa studietider bland studerande

Från myndigheternas sida har man har bl.a. infört en tvåstegsmodell för examenssystemet och ändrat lagstiftningen för att begränsa studietiden. Man har även infört belöningar för snabba studier.

Utbildningsrådet Birgitta Vuorinen från undervisnings- och kulturministeriet tror att åtgärderna kommer att bära frukt i framtiden.

Tvåstegsmodellen för examenssystemet togs t.ex. i bruk för sju år sedan. Vi får vänta lite till för att se följderna. Lagen för att begränsa studietiden trädde i kraft förra sommaren och den har inte hunnit inverka alls ännu. Ett belöningssystem för särskilt flitiga studerande togs i bruk vid årsskiftet, påpekar Vuorinen.

Vid studentorganisationerna ser man flexiblare studier och på höjt studiestöd som ett sätt att förkorta studietiderna.

Det dåliga ekonomiska läget leder till stress och mentala problem. Då orkar man inte studera, säger Elin Andersson som sitter med i styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet.

Vi hoppas också att man satsar mer på pedagogiken och gör möjligheterna att genomföra studierna flexiblare. T.ex. en studerande med barn kanske inte kan närvara vid alla föreläsningar, säger Andersson.

Vad tycker du?