Hoppa till innehåll

Svenska studerande presterar allt sämre

Universitetskanslerämbetet har mellan läsåren 2004/05 och 2009/10 mätt den så kallade prestationsgraden bland helårsstuderande. Genom en ny metod har man analyserat i vilken omfattning studerande tar de högskolepoäng de varit registrerade för.

Vi har tittat på prestationsgraden tidigare, men det här är första gången vi använder den nya metoden som ger oss säkrare resultat. Den är betydligt mer tillförlitlig, bland annat på grund av en individkoppling mellan registrerade poäng och avklarade poäng, så att vi kan beräkna på mindre grupper, säger Lena Eriksson, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Under den undersökta perioden har prestationsgraden sjunkit från 81 till 78 procent.

Analysen visar att det råder stora skillnaderna mellan högskolorna. Prestationsgraden var högst på yrkesexamensprogrammen, 89 procent. Den lägsta prestationsgraden bland yrkesexamensprogrammen hade högskoleingenjörsprogrammet, 82 procent.

Även bland könen kunde man konstatera skillnader. Kvinnornas prestationsgrad är 80 procent vilket är sex procentenheter högre än männens.

Vad tycker du?