Hoppa till innehåll

Studiestödet överlevde

De största förändringarna gäller studielånvillkoren. Studielånet kommer i fortsättningen också attvara fullständigt frivilligt, men i stället för den nuvarande modellen med ränteavdrag, kommer lånekompensation att tillämpas. I praktiken innebär det att studerande kommer att få en del av sitt betalade lån till godo om de utexamineras inom utsatt tid. Detaljerna kring gränserna är ännu oklara.

Regeringen tog också itu med de allra slappaste studerandena. En studerande som presterar under 20 studiepoäng under ett år, förlorar sin rätt till studiestöd.

Studerande på andra stadiet fick goda nyheter. Föräldrarnas inkomster kommer från och med nästa år att påverka mindre studerandenas studiestöd. Inkomstgränserna för föräldrarna höjs med 30 procent.

Studentbladet följer med förändringarna och uppdaterar dem i den här artikeln.

Vad tycker du?