Hoppa till innehåll

Höjning av pensionsåldern ingen lönsam idé

Enligt Markus Rapo vid Statistikcentralen är det inte väsentligt att studerande kommer snabbare ut i arbetslivet. Istället är det viktigare att förlänga tiden i arbetslivet i mitten av karriären.

Studerande eller arbetslösa i åldersgruppen 2024 utgör, tillsammans med icke-arbetande 6264-åringar som närmar sig pensionsåldern, endast 9% av totalt tre miljoner arbetsföra personer.

I senaste numret Statistikcentralens tidning Tieto&trendit skriver Markus Rapo att en höjning av pensionsåldern endast skulle ha marginell inverkan på Finlands försörjningskvot  dvs. antalet arbetslösa och personer utanför arbetskraften i förhållande till antalet sysselsatta.

En annan viktig poäng är att att över hälften av studerande arbetar vid sidan om studierna, åtminstone deltid. Dessa har oftast tagit verksamma i yrkeslivet redan före examen. Enligt 2011-års statistik var 56,8 % av alla 2024-åringar sysselsatta och bland 2529åringar var motsvarande siffra 73 %.

Vad tycker du?