Hoppa till innehåll

Mångsidighet ska locka fler till högskolestudier

Arbetsgruppens mål är att i framtiden sänka tröskeln till högskolestudier. Utbildningarna ska göras mångsidigare och motsvara arbetsmarknadens krav och förändringar.

Man betonar även snabbhet och förespråkar att högskolestudier inleds genast efter andra stadiets utbildning. Utbildningsminister Jukka Gustafsson ställer sig positivt till förslaget om att öka studietakten.

Det här innebär att utbildning framskrider snabbare. Vi höjer befolkningens kunskapsnivå och samtidigt förlängs arbetskarriären.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att man mellan åren 2013-2018 testar en tvåårig utbildning som skulle resultera i ett så kallat högskolediplom. Utbildningen skulle rikta sig både till ungdomar och till vuxna som vill fortbilda sig.

Artikeln uppdaterad 18.5.2022 kl. 18.11. Stavfel korrigerat i ”tvåårig”.

Vad tycker du?