Hoppa till innehåll

Kejsarens nya trendord

Ni vet vilka ord jag menar – ord som budgetansvar, informationssamhälle och hållbar utveckling. Vill en politiker låta företagsam, säger den att Finland behöver flera nya Angry Birds. Om målet är att låta ansvarsfull, säger politikern att välfärdssamhället inte är en självklarhet.

Tidningarna trycker citaten med lika mycket eftertanke som julklappspappret på uppslaget bredvid. Sedan blir det val med historiskt lågt valdeltagande och en bekymrad expert undrar varför folk inte bryr sig om politik.

Det senaste trendordet är undervisningsexport. Det är ett bra ord, för det innehåller både undervisning och export. Det låter som någonting som främjar både Finlands ekonomi och det goda ryktet vår utbildning har.

Därför marknadsförs lagmotionen om terminsavgifter för utländska studerande just med det trendordet, undervisningsexport. Och marknadsföringen har fungerat. Riksdagens mest företagsamma ledamöter tecknade under motionen i en sådan iver, att några av dem inte hann läsa den ordentligt och var tvungna att ta tillbaka sin underteckning senare.

När motionen dessutom är riktad mot utlänningar, får den automatiskt en hel riksdagsgrupps underskrifter till på köpet. Därför har vi en riksdag som till största delen tycker att utomeuropeiska studerande ska betala för att få studera i Finland.

Det är ännu oklart hur mycket pengar Finland egentligen skulle vinna på terminsavgifter. Motionens motståndare säger att hälften av de utländska studerandena betalar tillbaka de pengar som staten betalat för deras studier inom ett par år som skattepengar.

Förespråkarna säger att hälften av studerandena lämnar Finland efter sin examen, eftersom inget lockar dem att stanna. Motionen kunde enligt dem vara en lösning på problemet. Om en studerande som betalat terminsavgiften stannade i Finland, skulle den få terminsavgiften tillbaka i form av skattelättnader.

Hela lagmotionen är egentligen en helt logisk lösning. Frågan är bara om den i själva verket skapar mer problem än den löser.

Högskolorna har hållit sig tysta tills vidare, men det finns tecken på att åtminstone en del av rektorerna står bakom motionen. Lagmotionens fader, Arto Satonen (Saml), säger i Studentbladets intervju att både Aalto universitet och Haaga Helia meddelat sitt stöd till motionen. Dessutom svarade Åbo Akademis rektor, professor Jorma Mattinen ”ja” i vår panelförfrågan om terminsavgifter borde instiftas.

Det är förståeligt att högskolorna inte vill slåss mot studerandenas intressen, men om det faktiskt finns starka argument för terminsavgifter skulle det vara lönsamt att föra fram dem. För det här med undervisningsexport köper ingen.

Vad tycker du?