Hoppa till innehåll

Något färre studiestödstagare förra läsåret

Av de som avlade högre högskoleexamen år 2011 lyfte 89% studiestöd och 41% tog studielån. I medeltal användes 54 studiestödsmånader. Minst stödmånader använde studerande från Svenska handelshögskolan och tekniska universitet i Lappeenranta.

Av studerande som avlade yrkeshögskoleexamen hade var sjätte aldrig lyft studiestöd. De som fick studiestöd använde genomsnittsvis 35 stödmånader, medan andelen studerande med studielån var 38%.

Etiketter:

Vad tycker du?