Hoppa till innehåll

Ökat välmående bland studerande

Under en tolvårsperiod (20002012) har man undersökt studerandes allmänna hälsa, hälsobeteende samt studieförmåga. Man har även tagit i beaktande faktorer som kan  påverka studieförmågan, såsom sociala relationer, inkomster och deltagande i arbeslivet.

Resultaten visar för första gången en minskning av psykiska symptom. Istället har nya fenomen såsom internetberoende ökat. Trots att den allmänna hälsan upplevs som god, uppvisar en tredjedel av männen och drygt hälften av de kvinnliga studerande dagligen några psykiska eller fysiska symptom. De vanligaste symptomen är trötthet och nackbesvär. Bakom besvären ligger oftast stress som orsakats av studerandes livssituation och krävande studier.

Medan universitetsstuderande upplever mer besvikelser gällande studieframgång, är hälsorelaterade problem vanligare bland studerande vid yrkeshögskolor.

Sammanlagt svarade 4400 universitets och högskolestuderande på enkäten.

Vad tycker du?