Hoppa till innehåll

Toppbetyg för finländsk utbildning

I fjol knep Finland första plats i en internationell skoljämförelse gjord av läromedelstillverkaren Pearson, tätt följd av Sydkorea och Hong Kong. Den brittiska studien grundar sig på en mätning av antalet elever som gått ut skolan under åren 20062010 och elevernas studieresultat.

Jämfört med de övriga nordiska länderna presterar finländska elever betydligt bättre. På tolfte plats hittar man Danmark, Sverige på 21:a och Norge på 26:e plats. Längst ner på listan finns Mexiko, Indien och Brasilien. Totalt jämfördes sammanlagt 40 länder.

I studien mättes också faktorer såsom läskunnigheten bland befolkningen, antalet avlagda examina i landet samt utbildningsårens inverkan på produktiviteten.

Vad tycker du?