Hoppa till innehåll

Två sökte platsen som kansler vid Helsingfors universitet

I februari väljs en ny kansler vid Helsingfors universitet för de kommande fem åren. Den lediga befattningen har sökts av Filosofie doktor  Marja Makarow (f.1948) och Juris doktor Thomas Wilhelmsson (f.1949). Makarow är för tillfället överdirektör för forskning vid Finlands Akademi och Wilhelmsson fungerar som Helsingfors universitets nuvarande rektor. Den  nya kanslern inleder sitt arbete 1.6.2013.

Kanslern är universitets högsta representant i statliga och samhälleliga sammanhang.

Till uppgifterna hör att främja vetenskaperna, bevaka universitetets allmänna intressen och övervaka universitetets verksamhet. Kanslern tillsätter även professorer, beviljar professors titel och utnämner docenter.

Kanslern ansvarar över interna utredningar och har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas. Kanslern beviljar också tillstånd att ordna promotioner.
 

Vad tycker du?