Hoppa till innehåll

Rekordmånga utexaminerades från Arcada 2012

Förra året utexaminerades ett rekordantal studenter från högskolan Arcada. Av sammanlagt 404 studenter avlade 11 stycken masterexamen och av de antagna till bachelorprogrammen fick 80 procent sitt betyg. Ökningen har känts av inom alla av högskolans utbildningsområden.

På Arcada ser man detta som resultatet av en medveten inriktning på ökad studiehandledning och tutorverksamhet.

Enligt prorektor Camilla WikströmGrotell försöker man motverka att studerande hamnar på efterkälken genom att erbjuda aktiv studiehandledning, i synnerhet för studenter med behov av särskilt stöd.

Studenternas examensarbeten är till exempel en kritisk punkt där vi tagit fasta på att ge ordentligt med stöd, berättar WikströmGrotell.

Intresset för masterutbildningar har ökat de senaste åren och Arcada erbjuder i dag sammanlagt sex masterutbildningar. Av Arcadas utexaminerade studerande har cirka 97 procent fått jobb inom ett år efter examina.

Vad tycker du?