Hoppa till innehåll

Helsingfors år som designhuvudstad är förbi

Det gångna året som designhuvudstad innebar  stor internationell synlighet för Helsingfors.  Även för Helsingfors universitet, som deltog i projektet under temat ”tanken förändrar samhället”, medförde designåret en plats i rampljuset.

Enligt rektor Thomas Wilhelmsson innebar deltagandet flera positiva saker.

–  Vi ser många av våra projekt som lyckade och vi fick mycket synlighet och ett gott samarbete
med regionens aktörer genom att delta på detta sätt, säger Wilhelmsson.

Helsingfors universitetet deltog aktivt i WDC-året både organisatoriskt och med aktiviteter och projekt. Fokus lades på hur design kan användas för samhällsförändring. Det satsades bl.a. på att skapa nya inlärningsmiljöer och på grön design. Wilhelmsson lyfter fram det förnyade Kaisabiblioteket som ett exempel på hur man genom design kan förbättra inlärningsmiljöer.

Wilhelmsson menar att Kaisabiblioteket blev ett flaggskepp för WDC året och  för studerande. Enligt Wilhelmsson utgör biblioteket ett exempel på strävan efter att skapa en ny användarinriktad design på universitetets tjänster till studerande och andra samt ett mycket modernt inlärningscentrum.

Helsingfors var världens tredje designhuvudstad efter Turin (2008) och Seoul (2010). Utmärkelsen tilldelas till en av världens städer vartannat år.

Vad tycker du?