Hoppa till innehåll

De politiska studerandeförbunden: ”Terminsavgifter är förödande för internationaliseringen”

Lagmotionen har mött starkt motstånd från studerandeförbunden som anser att  terminsavgifter skulle underminera jämlikheten i utbildningen, något som Finland är känt för ute i världen.  Den avgiftsfria utbildningen har utgjort en stor konkurrensfördel för Finland och lockat utländska studerande.

”Försöket med avgifter har misslyckats fullständigt eftersom det samtidigt både minskat på antalet internationella studerande och höjt kostnaderna i förhållande till de avgifter som samlats in”, påpekar ordförandena.

Enligt Anette Karlsson, ordförande för Socialdemokratiska StuderandeSONK rf.,  skulle uppbärande av terminsavgifter innebära mer kostnader än vinster för Finland. Enligt henne skulle denna förändring bidra till att Finland går miste om det kunnande och den arbetskraft som utländska studerande bidrar med till Finland.

Karlsson påpekar att försöket misslyckats i Sverige, där andelen studerande från områden utanför EU och EES minskat med 80% sedan terminavgifter togs i bruk år 2010.

Vidare menar hon att utbildning riskeras att behandlas som en handelsvara. Istället borde man satsa på  integration och i synnerhet språkutbildning för att möjliggöra att folk får arbete och kan stanna i Finland, konstaterar Karlsson.

Det färska försöket med terminsavgifter har  visat att den finländska högskoleutbildningen inte lyckats nå en betalande kundkrets med terminsavgifter.  Av de utländska medborgarna var 67 % kvar i Finland ett år efter att de utexaminerats enligt statistikcentralens undersökning (2007), och av dem var 73 % i arbetslivet.

1 kommentar till “De politiska studerandeförbunden: ”Terminsavgifter är förödande för internationaliseringen””

  1. Pingback: Nej till terminsavgifter | gronalistan

Vad tycker du?