Hoppa till innehåll

Färre möjligheter till tentamen

Administrationen för fakultetsområdet vid Åbo Akademi har beslutat om ett minskat antal sommartentamenstillfällen, vilket slår hårt mot sommarstuderande vid Åbo Akademi. Tidigare år har fakulteterna erbjudit sommartentamenstillfällen vid midsommar, samt i slutet av augusti månad. I år ordnas endast ett tenttillfälle den 3 juli 2010. Augusti månads tenttillfälle dras in. Nyheten väcker missnöje bland studerande.

– Kansliet har fattat beslut om sommartentamina självständigt. Informationen har varit obefintlig. Sommartentamen är något som rör studerande i allra högsta grad och förslaget borde ha tagits upp till diskussion i varje institutionsråd vid Akademin, säger Stadgas ordförande Jannie Rehnström.

Oorganiserat och trassligt

Sommartentamina har tidigare sponsorerats av fakultetsrådet. När fakulteter slagits samman till institutionsnivåer i samband med den nya universitetslagen, finns fakultetsrådets pengar inte längre att hämta. Tua Henriksson, studiechef vid Åbo Akademi, tycker att den nya omstruktureringen vid Akademin är oorganiserad och trasslig. Hon beklagar tentamenssituationen.

– Det finns ingen positiv effekt med beslutet. Jag förstår att studerande är upprörda. I och med omstruktureringen så har studerandes röst inte blivit hörd. Ärendet kommer att tas upp i institutionsråden, säger Henriksson.

Hon understryker också att det i första hand är lärarna som ska sköta examina. Fakultetskansliet har varit snäll och organiserat tentamenstillfällen tidigare år. I år ser de till att uppfylla de krav som gäller, i enlighet med Åbo Akademis tentamensinstruktioner. Henriksson påminner även om att 40 – 50 procent inte brukar dyka upp till augusti månads tenttillfälle, trots att de är anmälda. På grund av missbrukandet från studerandes sida, anser man det nödvändigt att skära ner just här.

Tvingas skriva flera tenter samtidigt

För att få studiestöd samt bostadsbidrag under sommaren, krävs en studieprestation på minst fem poäng varje månad. Det är möjligt att tentera endast två kurser under ett tentamenstillfälle. Henriksson ber därför studerande kontakta sina lärare för alternativa examinationsformer. Den elektroniska tenten, som tillkommit på studerandes eget initiativ, är också en möjlighet. Rehnström är inte nöjd.

– Studerande tvingas tenta fler kurser på ett tenttillfälle, vilket tar ner på prestationen. Det ges inte utrymme för att göra hemtenter och många utbildningar har inte inlämningsuppgifter som alternativ. Det är fel att beslutet ska drabba de studerande som brukar komma till tentamenstillfället i augusti, säger hon.

Vad tycker du?