Hoppa till innehåll

Konflikter och aggressioner i Vasa

En engelskspråkig ämneshelhet är något som länge har önskats av bland annat utbytesstudenter, säger- Susanna Frände, studierådgivare vid Åbo Akademi i Vasa.
Aggression, conflict resolution and peacemaking är inte ett magisterprogram utan en så kallad inriktning på magisternivå, ett stort biämne för magisterstuderande.

Krig och skolskjutningar

Precis som namnet antyder handlar ämneshelheten om konflikter, konfliktlösning och aggression. Om hur man förhindrar att konflikter uppstår, och hur man löser dem. Konflikter och aggression finns överallt i samhället. Det är inte endast de stora internationella konflikterna som är relevanta, utan konflikter innebär även sådant som skolskjutningar, mobbning i skolor och problem på arbetsplatser.

Inriktningen Aggression, conflict resolution and peacemaking administreras av ämnet utvecklingspsykologi i Vasa, men är öppen för alla med en samhällsvetenskaplig grund.

– Om man redan har studierätt i ett samhällsvetenskapligt ämne vid Åbo Akademi krävs endast att man lämnar in en blankett för att ansöka om studierätt. Inga lämplighetstest kommer att hållas, säger Frände.

Inga krav på universitetsexamen

De som har en yrkeshögskoleutbildning bakom sig kan också söka in. Men då måste de först söka in till ett huvudämne på magisternivå. Om deras tidigare utbildning inte tangerar samhällsvetenskaper kan de bli tvungna att avlägga extra studier för att få grepp om grunderna. Påbyggnadsstudier kan även bli aktuella för dem som har en kandidatexamen från Åbo

Akademi, men som inte har läst samhällsvetenskaper.

Med denna utbildning i bagaget kan man jobba med konflikthantering på många olika nivåer.

Etiketter:

Vad tycker du?