Hoppa till innehåll

Studerandekårerna medvetna om problemet

– Hälsovården är bristfällig. Våra studerande är missnöjda och de har all rätt att vara det, säger Victoria Söderström, socialpolitiskt ansvarig i Noviums styrelse.

Hon säger att styrelsen jobbar med saken nästan dagligen.

– Vi skriver bland annat utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet, säger Söderström.

Med i Studenthälsan

En arbetsgrupp vid ministeriet föreslog i december i fjol att hälsovården för yrkeshögskolestuderande ska ordnas på samma sätt som för universitetstuderande, det vill säga genom Studenthälsan.

Arbetsgruppens förslag är ute på remiss just nu. Söderström välkomnar förslaget och hoppas att det ska gå igenom.

– Det är positivt. Studenthälsan kan inte ge allt, men tillgängligheten finns där.

En annan fråga är om Studenthälsan ska finnas på alla orter där det finns en yrkeshögskola.

– Allt kan inte finnas på alla orter, men personal från Studenthälsan kunde finnas på varje ort, säger Söderström.

”Suveränt”

Camilla Söderholm som har hand om hälsovårdsfrågor i ASK:s styrelse ser också förslaget som något positivt.

– Det skulle vara en suverän sak om vi gick med i Studenthälsan. Hoppas bara det löser sig med finansieringen, säger hon.

Finansieringen är en av knäckfrågorna. Arbetsgruppen föreslog att finansieringen av hälsovården ska reformeras oberoende av vilken modell man går in för. Det här för att säkerställa en enhetlig vård. Studenthälsan finansieras genom universitetstuderandenas obligatoriska kåravgifter, men yrkeshögskolestuderande har inte en obligatorisk kåravgift.

Tar tid

Den nuvarande situationen är speciellt problematisk då det gäller tillgången till kommunal mentalvård och tandvård för yrkeshögskolestuderande.

– Jag går hellre till privat tandvård, säger Camilla Söderholm.

Amu Urhonen satt med i arbetsgruppen. Hon är sakkunnig i frågor gällande studerandehälsovård vid Samok, studerandekårernas förbund. Hon tror att Studenthälsan kan ta emot också yrkeshögskolestuderande om finansieringen ordnas.

– Får Studenthälsan tillräckliga resurser går det nog, säger Urhonen.

Hon säger ändå att det kommer att ta tid innan Studenthälsan etableras på orter där det finns en yrkeshögskola.

– Men i slutändan kommer det att lyckas.

Vad tycker du?