Hoppa till innehåll

Längre öppettider i biblioteken

När Åbo Akademi skar ner bibliotekens öppettider hösten 2009 var det många som protesterade. Lördagsöppet slopades helt, och om vardagarna stängde Huvudbiblioteket redan klockan 18. I de mindre biblioteken kunde man bara sitta och studera fram till klockan 16. Detta betydde i praktiken att de som hade föreläsningar ända in på eftermiddagen inte alls hann utnyttja biblioteken. Många studerande och forskare behövde dessutom ha tillgång till biblioteken under veckosluten.

– Öppettiderna skars ner under hösten på grund av bibliotekets ekonomiska situation, säger överbibliotekarie Pia Södergård. Vi gick in i år 2009 med ett underskott som vi måste arbeta bort under året. Avsikten var hela tiden att återgå till normala öppettider när vi fått ekonomin i skick.

Hård kamp

ÅAS har lobbat hårt för att förlänga öppettiderna. Den nya styrelsen har skrivit ett uttalande där de betonar vikten av god tillgång till biblioteken.

Nu har resultatförhandlingar mellan biblioteken och ÅA:s ledning ägt rum, och utkomsten gläder de flesta.

– I avtalsförhandlingarna med akademins ledning, där bibliotekets budget för år 2010 behandlades, blev det klart att vi kommer att ha möjlighet att återgå till tidigare öppettider, säger Södergård.

– Utbudet har helt enkelt varit dåligt, säger ÅAS:s högskolepolitiskt ansvariga i Åbo, Matias Kallio. Det har kommit respons från flera olika håll.

Kallio anser det vara en delorsak till att ÅA:s tre största bibliotek nu fått förlänga öppettiderna. Även lördagsöppet tillfördes dessa bibliotek, som är Huvudbiblioteket, det nya ASA-biblioteket och Humanistiska biblioteket. Sammanlag förlängs öppettiderna med 49 timmar i veckan . För Humanistiska bibliotekets del trädde de nya tiderna i kraft den 15 februari, och för de två övriga två tas de i bruk den 22 februari.

Vad tycker du?