Hoppa till innehåll

”Enbart en ekonomisk fråga”

Redaktionen är studentkårens utrymme. Katri Korolainen-Virkajärvi var i fjol ordförande för ekonomidirektionen och är i år styrelseordförande för HUS.

Varför dras hyresbidraget in?
– Orsaken är att HUS gör av med mer pengar än det kommer in. Vi har en sparkur på gång och ser över våra utgifter. Och ser man på saken jämlikt var det här den bästa lösningen. Ylioppilaslehti får heller inget understöd och därmed ska inte heller Studentbladet få något.
(Ylioppilaslehti har ett eget aktiebolag som finansierar deras verksamhet, red.anm.)

Vill HUS bli av med Studentbladet som hyresgäst?
– Nej, inte alls. Vi är stolta över de båda tidningarna. Det är inte fråga om en förtroendegrej mot tidningen utan bara fråga om jämlikhet.

Vad händer om redaktionen ändå måste flytta ut?
– Det är väldigt tråkigt, men förhoppningsvis kommer det inte att ske. Hyran är ändå ett femsiffrigt tal, vilket kan leda till svårigheter och jag erkänner att det finns en möjlighet att Studentbladet måste flytta ut.

Hur hänger det i hop att HUS drar in sitt hyresbidrag men samtidigt vill ha kvar Studentbladet?
– Vi hoppas att tidningen inte måste flytta bort. Det är enbart en ekonomisk fråga.

Har HUS tänkt att Kulturfonden eller Konstsamfunden räddar tidningen?
– Nej. Vi vill inte blanda oss i tidningens budget eftersom Studentbladet inte lyder under HUS.

Tror HUS att något företag är villigt att betala 10 100 euro i hyra för utrymmena?
– Det kan jag inte säga. Jag vill inte kommentera, eftersom jag önskar att Studentbladet blir kvar.

Vad tycker du?