Hoppa till innehåll

ÅA-gulisar gillar att supa

Första årets studerande vid Åbo Akademi dricker mer alkohol än motsvarande grupp vid andra universitet i Finland. Det här framkommer i psykologistuderande Petra Viléns pro gradu-avhandling. I enkäten som utgjorde grunden till studien deltog 206 personer, 70 män och 136 kvinnor. Vilén säger i Meddelanden från Åbo Akademi att de kvinnliga studerandena hade en mer oroväckande alkoholkonsumtion än de manliga. Hon påpekar också att hela en tredjedel av de studerande uppgav att de inte hade kontroll över sin alkoholkonsumtion.

Vad tycker du?