Hoppa till innehåll

Aalto glömmer inte svenskan

Svenskan har inte direkt varit högsta prioritet inom Aalto. Trots att det nya innovationsuniversitetet har funnits i nästan fyra månader har högskolan ännu ingen officiell språkstrategi. Språkbiten har hamnat i skymundan. Istället har skolan satsat på att utveckla sin kursplan och infrastruktur.

− Jag har kontaktat rektor Tuula Teeri flera gånger om språkstrategin, säger Janne Peltola, som är högskolepolitiskt ansvarig vid Aalto-universitetets studentkår.

− Informellt har hon sagt att svenskan är ytterst viktig för högskolan. Aalto strävar efter ett ökat samarbete med andra nordiska universitet – och för att lyckas med det här är svenskan ett viktigt verktyg.

”Innan sommaren”

Men informella samtal räcker inte. Peltola anser att det behövs en strategi, svart på vitt. Och nu, efter månader av diskussion och debatt, börjar den äntligen ta form.

− Strategin är nu som gott som färdig. Några formuleringar ska ändå kollas, men den borde vara klar innan sommaren, säger Peltola.

På Teknologföreningen tar man det hela med ro. De känner sig inte speciellt oroliga för att svenskan ska hamna i skymundan – trots att finskan är i klar majoritet vid Aalto.

− Vi jobbar på att hålla svenskan synlig, säger föreningens ordförande, David Helander.

− Rent konkret har vi kontakt med studentkåren. Vi påminner dem om svenskans vikt då olika beslut fattas. Över lag har samarbetet fungerat bra, men alltid finns det saker man kunde förbättra.

”Borde vara jämlik med finskan”

Från början var planen att en av Aaltos fyra prorektorer skulle ansvara för svenskan. Nu blev det inte så. För tillfället är det istället Tuula Teeri som har fått den uppgiften på sitt skrivbord. Ett skrivbord, som redan från förut är överfullt. Men Peltola ser inte det här som ett problem.

− Svenskan är en så viktig fråga att den högsta chefen, rektorn, borde ansvara för den. Dessutom lyfts den ändå fram i alla organ, på alla nivåer inom universitetet. Det är bättre än att bara en prorektor skulle sköta om allting.

Också studentkåren jobbar aktivt för svenskan inom Aalto.

− Det är ju högskolans andra officiella språk. Svenskan borde vara på jämlik med finskan. I praktiken fungerar det här kanske inte, men den borde ändå vara på en så hög nivå som möjligt. Så att universitetets svenskspråkiga personal och svenskspråkiga studerande får den service de vill ha på sitt eget modersmål.

Vad tycker du?