Hoppa till innehåll

Studentbetyget får större betydelse

Arbetsgruppen har överräckt sitt utlåtande till undervisningsminister Henna Virkkunen (Saml) och det ska nu på remiss. Förslaget ska minska på mellanåren mellan andra och tredje stadiet och få studerande fortare ut i arbetslivet. Detaljerna är inte fastslagna men Lehikoinen säger till Stbl att olika utbildningar kommer att ha olika poänggränser.

– Utbildningarna bestämmer på förhand vilka poäng i ämnesrealen som krävs för att komma in.

Kommer antalet nya studerande då att variera stort från år till år?

– I praktiken går det att förutspå. Resultaten brukar se ganska likadana ut. Exempelvis brukar fem procent skriva laudatur.

Hur fungerar det för dem som vill fortsätta från yrkesskolan till universitetet?

– Antagningen ska ske på basis av avgångsbetyget.

Kan förslaget leda till att man söker sig till utbildningar man inte känner till eftersom man inte behöver läsa till ett inträdesprov?

– Så är redan fallet. Vissa ämnen har bara ett ämnesprov och i många fall finns det bristfällig information om en utbildning och då blir det lätt att den studerande chansar.

Studieplan

I förslaget ingår också att var och en som går ut gymnasiet eller yrkesskolan ska ha en studieplan för framtiden. Hur det ska se ut i praktiken ska utredas.

– Ett pilotprojekt ska nu köra igång. Det finns redan liknande studieplaner inom universitetet, säger Lehikoinen.

Enligt förslaget ska de studerande som ansöker om sin första studieplats åtskiljas från de övriga i en egen ansökningsgrupp. De som redan har studierätt vid universitetet ska kunna byta inriktning medan de som redan har en högskoleexamen ansöker via en egen antagning.

Ansökningar till universitet och yrkeshögskolor ska ske genom samma gemensamma antagning. Enligt förslaget tas det nya systemet i bruk 2013.

Vad tycker du?