Hoppa till innehåll

”Rasism förekommer på universitetet”

I studentkårens jämlikhetsplan för 2009-2012 refereras till en undersökning av Ally Kulssom från 2002, ”Making a new life”. I undersökningen har utländska forskarstuderande kommit till tals och resultatet var att ungefär 40 procent av alla svarande har upplevt någon form av diskriminering.

I undersökningen framkom att de som är hemma från närområdena och ser nordeuropeiska ut kommer lättare undan medan människor med annan hudfärg och från en främmande kultur diskrimineras mer. Den som diskriminerar har ofta varit en annan studerande.

Vaahtera vill inte säga om hon har kontakts av personer som blivit utsatta för rasism, men säger ändå att situationen i dag är liknande som vid tiden för undersökningen.

– Det är helt klart att det förekommer rasism på universitetet. Det tror jag.

Borde inte universitetsstuderande veta bättre?

– Mer kunskap leder nödvändigtvis inte till att människor beter sig bättre.

Finlands studentkårers förbund lät 2008 göra en undersökning om internationella universitetsstuderande i Finland. I den framkom det att en av fem studerande har känt sig utanför. De har inte kommit in i grupper med finländska studerande. En av dem som har varit med och kartlagt jämlikheten inom HUS säger att rasism inte nödvändigtvis kommer fram i direkta kommentarer eller vitsar, utan mer i form av att utländska studerande blir utanför.

Grupparbeten

Hanna Laitinen, sekreterare för internationella ärenden vid studentkåren, håller med.

– Jo, det förekommer säkert rasism. Både bland studerande och bland personalen.

Hon säger att utanförskapet till en viss del är en språkfråga. HUS går ändå som bäst in för att ge ut mer information på engelska.

– Studentföreningarna tänker inte alltid på att marknadsföra sina evenemang till utländska studerande vilket gör att utlänningarna inte känner sig välkomna.

Laitinen säger ändå att studievardagen är viktigare än fester och andra evenemang.

– Det handlar om vardagliga saker, om till exempel grupparbeten. De ska mötas i studievardagen för att det ska fungera. Det duger inte att skapa konstgjorda forum där finländska och utländska studerande träffas.

Vad tycker du?