Hoppa till innehåll

Yrkeshögskolorna får också ny lag

I skuggan av universitetsreformen görs som bäst en mindre förnyelse av yrkeshögskolelagen. Det handlar främst om att anpassa lagen efter den nya universitetslagen, men det finns också några nyheter.

Örjan Andersson, som är rektor för Novia, tycker att lagförslaget är bra.

– Den nya möjligheten att sälja masterprogram på den internationella marknaden är intressant. Det vi kanske främst saknar i lagförslaget är en förändring av studerandekårens ställning. Nu saknar studerandekåren fortfarande det obligatoriska kårmedlemskapet som gäller för universitetens studentkårer.

Den punkt i det lagförslag som skapat mest debatt är formuleringen ”yrkeshögskoleexamina som avläggs vid yrkeshögskolor är högskoleexamina”. Kritikerna, som framför allt representerat universiteten, har varit oroliga över att gränsen mellan yrkeshögskolorna och universiteten ska suddas ut.

– Det har mest varit frågan om principer. I praktiken handlar formuleringen främst om att anpassa lagen till andra lagar där det talas om ”högskoleexamina”, men där det inte varit alldeles klart om det också gällt yrkeshögskolorna, säger Maiju Tuominen på undervisningsministeriet.

– Det är viktigt att man ser dualmodellen med yrkeshögskolor och universitet som ett parallellsystem där ingendera utbildningen är underordnad den andra, man har bara olika inriktning, säger Örjan Andersson på Novia.

Vad tycker du?