Hoppa till innehåll

Få besöker – många behöver

Det är helt uppenbart att det finns ett behov av rättshjälpen, men samtidigt är det många som inte tänker på att den finns, säger Mikaela Åkerberg  som är rättshjälpsansvarig vid Juristklubben Codex vid Helsingfors universitet.

Juridikstudenterna vid Codex erbjuder studerande vid högskolorna i Helsingfors gratis rättshjälp. Varannan vecka har Codex jour på Svenska studerandes intresseförenings kansli i Nya studenthuset. Det är dock sällan någon tittar in eller ringer för att diskutera sina juridiska problem. De flesta tar kontakt med rättshjälpen per mejl.

– Det är så mycket lättare per mejl då man inte är bunden till den här tiden, säger Mikaela Holm  som sitter jour tillsammans med Malin Mutanen  och Marie Pihlström. Just den här tisdagskvällen har trion varit sysslolös.

– Någon gång har vi ingenting alls att göra, men andra gånger har vi så mycket att vi måste stanna kvar längre, berättar Holm. Mikaela Åkerberg upplever att antalet studerande som tar kontakt med rättshjälpen har hållits på ungefär samma nivå de senaste åren.

– En stor del av dem som hör av sig har bostadsrelaterade frågor, antingen problem med grannar eller med hyresavtal. Också frågor som berör arbetsavtal eller löner är vanliga och en del har studierelaterade frågor, säger Åkerberg.

Juridikstudenterna Holm, Mutanen och Pihlström anser inte att frågorna i sig är så komplicerade att reda ut, men trots det kan de ibland ha svårt att ge svar.

– Då frågorna kommer per mejl får vi inte alltid veta all relevant information. Det är ofta man känner att man behöver ställa fler frågor för att kunna svara, berättar Marie Pihlström. I sådana fall ber de om mer information innan de ger sitt svar. Och svaret de ger är närmast en rekommendation om hur frågan kunde föras vidare.

– Vi har alltid tre personer på plats som går igenom lagar och rättslitteratur. De rekommenderar sedan vad personen kan göra, men vi gör inte upp några riktiga juridiska handlingar, berättar Mikaela Åkerberg. Codex har ingen uppfattning om hur det till slut går i frågorna som behandlas av rättshjälpen.

– Det är egentligen ingen som hör av sig senare för att berätta vad som har hänt, konstaterar Åkerberg. Det är mellan tjugo och trettio juridikstudenter som ställer upp för rättshjälpen.

– Antalet varierar från år till år, men det finns ett stort intresse bland våra medlemmar att vara med, säger Mikaela Åkerberg.

Vad tycker du?